Leos lekland använder cookies för att se till att du får bästa möjliga upplevelse av webbplatsen. Om du fortsätter använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner användningen av cookies. Läs mer om cookies och hur du kan tacka nej till dem.

Köpvillkor

Bokning av evenemangs- och entrébiljetter kan ångras fram till dess att betalning har skett. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller ej vid köp av evenemangs- och entrébiljetter. När betalning har skett är kunden därför bunden av sitt köp. Kunden kan boka om köpt entrébiljett till annan dag/pass i mån av plats, ombokning måste ske senast 1 timme innan aktuellt pass.

Presentkort, 5-kort samt 10-kort har en giltighetstid på två (2) år från inköpstillfället.

Årskort har en giltighetstid på ett (1) år från inköpstillfället och är personligt.
På leklandet registreras barnets namn och ålder samt förälderns namn, e-post och telefonnummer. Utöver det tas ett foto på barnet, för att vi ska kunna verifiera barnet som årskortet tillhör, som finns fram till årskortets utgångsdatum

Vid kampanjer kan årskortet ha en annorlunda giltighetstid, se aktuell kampanj.

Frakt- och expeditionsavgift tillkommer med 25:- per order inklusive moms.

Beställningarna skickas inom 5 vardagar. Försändelsen skickas som A-post, vilket normalt tar 1–2 dagar. Vilket motsvarar normalt en total leveranstid på 7 arbetsdagar. Leverans av presentkort görs bara till adresser inom Sverige.

Om varan skadas eller kommer bort under transporten kan du maila till webshop.orders@leoslekland.se. Du måste dock höra av dig inom 10 dagar från det datum då du skulle ha fått leveransen.

Ett presentkort, 5-kort, 10-kort eller årskort kan ej lösas in mot kontanter, ej heller helt eller delvis återköpas. Korten gäller på samtliga Leos i Sverige. Leo’s AB reserverar sig för prishöjningar samt prisvariationer på leklanden.

Leo’s AB tar inget ansvar för försändelser som skickats till felaktiga adresser eller som är beställda av personer som inte är innehavare av det kontokort som använts.

Betalning sker i lokal valuta (SEK) inklusive moms (25% moms för entré) och debiteras direkt vid köp.

Leoslekland.se använder betalningslösningen Bambora Checkout. Du kan betala med Mastercard, Visa, Maestro och Swish. Du kan även köpa kort eller entré direkt på alla Leos lekland i Sverige så länge köpet genomförs på vår web eller i app. Entré kan inte köpa i entrékassan på leklandet.

Leo's AB, Köpmangatan 46, 972 33 Luleå, Sverige.

Org nr 556700-1473

Sport Kidz/Summer Camp

En anmälan till Leo’s Sport Kidz/Summer Camp är bindande. Bokning kan ångras fram till dess att betalning har skett. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller ej vid köp av fritidsaktiviteter som utförs under begränsad period

Avgiften är alltid samma belopp oavsett om eleven kommer in i kursen vid ett senare tillfälle eller missar ett eller flera tillfällen.

Enstaka missade tillfällen på grund av sjukdom ersätts ej. Vid sjukdom ska läkarintyg uppvisas för att erhålla eventuell återbetalning av anmälningsavgiften

Öppet köp

Utöver vad lagen kräver, erbjuder dig Leo’s även rätt att avboka kursen fram till 5 dagar efter den officiella kursstarten. Vid öppet köp återbetalas kursavgiften exklusive 250 kr för administration samt värdet för produkter som erhålls vid kursstart. Ledare på plats hanterar inte öppet köp-ärenden. Öppet köp-ärenden hanteras av sportkidz@leoslekland.se/summercamp@leoslekland.se. Öppet köp-tiden gäller oavsett om eleven närvarat vid första tillfället eller ej.

Återbetalning av kursavgift betald med kort genomförs till det konto som användes vid betalningstillfället. All korthantering sker krypterat (SSL) hos vår PCI-certifierade säkerhetspartner Bambora. Inga kontouppgifter lagras hos Leo’s AB.

Force majeure

Vid händelse som ej kunnat förutsägas och som vi som leverantör ej råder över, som leder till att våra tjänster ej kan genomföras som planerat, har vi som leverantör ingen skyldighet att leverera. Force Majeure kan inträffa vid t.ex. myndighetsbeslut, extrema väderförhållanden, krig, upplopp, epidemi, eldsvåda, strejk, explosionsfara eller andra omständigheter över vilka leverantören ej råder. Detta gäller även om vi eller myndighet bedömer att detta är nödvändigt för din och andra deltagares säkerhet eller hälsa. Vi har ingen skyldighet att återbetala kursavgiften till dig eller att betala skadestånd eller annan kompensation för det fall ett eller flera kurstillfällen måste ställas in eller senareläggas till följd av ändringar enligt ovan.

 

Konto i Leos Family

I samband med köp på vår web/app skapas ett konto i Leos Family där biljetten/årskortet finns sparat. Just nu är det ett krav från myndigheten att vi kan kontakta alla gäster efteråt därför skapas ett konto för alla som köper entré.

 

Villkor för medlemskap

Genom att gå med i Leo’s Family och ge oss din e-postadress och telefonnummer godkänner du nedan angivna villkor.

 

Medlemskap/konto

Medlemskapet är personligt, kostnadsfritt och åldersgränsen är 18 år.
Medlemmen har möjlighet att koppla barn till sitt eget konto i Leo’s Family. All kommunikation sker med dig som målsman.

 

Villkor och giltighet

Leo’s förbehåller sig rätten att vidta ändringar av villkoren för Leo’s medlemsklubb. Ändringen träder i kraft i samband med att denna kommunicerats på www.leoslekland.se/villkor, där senaste villkoren alltid finns. Medlemskapet kan när som helst sägas upp av medlemmen. Leo’s har rätt att dra in eller avsluta ditt medlemskap i Leo’s Family om vi finner det skäligt vid misstanke om otillåten användning eller missbruk av våra tjänster. För att säga upp medlemskapet mailar man Leo’s medlemsservice (customer-service@leoslekland.se).

 

Personuppgifter

Lek och rörelse Holding i Luleå AB, org.nr. SE 556700-1473, Köpmangatan 46, 972 33 Luleå, telefon: 0920-52 60 60, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du som kund lämnar till Leo’s.

Genom att gå med i Leo’s Family och ge oss din e-postadress och telefonnummer godkänner du att vi sparar dina personuppgifter.

Vår behandling av dina personuppgifter grundas på det avtalsförhållande som uppstår när du blir medlem i Leo´s Lekland.

Som medlem godkänner du även att uppgifter om köp som sker via Leo’s webbplats sparas och behandlas.

Dina uppgifter sparar vi och använder så att vi kan ge dig den service du förväntar dig t.ex. information kring kalasbokningar m.m. och i övrigt ge dig en god service. Vi sparar även dina uppgifter för att ge dig erbjudanden.
Vill du inte ha erbjudanden från Leo´s Family är det lätt att i utskicket avregistrera sig från detta.

Leo’s behandlar personuppgifter säkert och i enlighet med dataskyddslag.

 

Överföring av personuppgifter

Personuppgifter kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag, till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster till Leo’s, såsom IT-tjänster, på det sätt och i den omfattning som krävs för att Leo’s ska kunna fullfölja sina åtaganden gentemot medlemmar samt i marknadsföringssyfte.
Uppgifterna lagras inte längre tid än två (2) år efter det att kundförhållandet upphört. Om bokföringslagen kräver det kan uppgifter komma att sparas upp till sju (7) år.
Du har enligt GDPR möjlighet att utan kostnad en gång per kalenderår få information om vår behandling av dina uppgifter. Du kan när som helst begära rättning av felaktiga uppgifter, radering av uppgifterna eller förflyttning (dataportabilitet). Du meddelar oss detta per e-post (medlemsservice) och begär rättning, radering eller förflyttning. Du har också rätt att motsätta dig att dina uppgifter används för direktmarknadsföring.

 

Har du frågor rörande dina personuppgifter mailar du till customer-service@leoslekland.se