Leos lekland använder cookies för att se till att du får bästa möjliga upplevelse av webbplatsen. Om du fortsätter använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner användningen av cookies. Läs mer om cookies och hur du kan tacka nej till dem.

Leos Leklands hantering av personuppgifter

Din integritet är viktig för oss. I vår policy för behandling av personuppgifter beskrivs bland annat vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss.

Leos Lekland behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, även kallad (GDPR). Dataskyddsförordningen är till för att säkerställa att din personliga integritet skyddas vid behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter behandlas bara om du har godkänt det eller om det finns stöd i Dataskyddsförordningen eller annan lag.

 

Hur vi samlar in information, vad vi samlar in och varför vi samlar in det

 

1. När du köper biljetter eller handlar i vår digitala matbeställning.

När du köper biljetter eller handlar i vår digitala matbeställning, hanterar vi följande uppgifter som du själv lämnar till oss:

 • Ditt namn, e-postadress och telefonnummer.
 • Ditt medlemsnummer, och/eller årskortnummer/familjekortsnummer/presentkortsnummer om du uppger dessa vid bokning/köp.
 • Uppgifter om din köp- och betalhistorik.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Ge bättre service och besöksupplevelse.
 • Förenkla dina återkommande besök/köp.
 • Checka in dig som besökare, t ex vid entré.
 • Hantera och leverera det du har köpt i enlighet med våra köpvillkor, t ex genom att tillhandahålla den produkt som du har köpt.
 • Ta fram statistik över inköp av besök, i syfte att förbättra våra tjänster.
 • För att upptäcka och förhindra bedrägerier i samband med kortbetalning.

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal när vi tillhandahåller inträdet, och/eller produkten, med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att använda dina uppgifter för statistik och för att marknadsföra våra tjänster, säkerställa betalning och förhindra missbruk.

2. Ersättningsanspråk

När du kontaktar oss med ersättningsanspråk, hanterar vi:

 • Uppgifter som du själv lämnar till oss, t ex namn, kontaktuppgifter, betalningsinformation, ärendehistorik.
 • Uppgifter om grunden för ditt ersättningsanspråk.
 • Handlingar som du bifogar ditt ärende, t ex kvitton.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Hantera och bedöma dina ersättningsanspråk.
 • För att upptäcka och förhindra bedrägerier i samband med ersättningsanspråk.
 • Ta fram statistik över dina ärenden i syfte att förbättra våra tjänster.

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i rättslig skyldighet när vi hanterar ditt ärende om personskada, fullgörande av avtal när vi hanterar övriga reklamationer avseende produkten, samt med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att förbättra våra tjänster samt upptäcka och förhindra bedrägerier.

3. När du har Family-konto

När du köper entré, mat (digitalt), bokar kalas eller grupp eller handlar i vår webshop, skapar vi ett Family-konto åt dig. Du kan även skapa ett Family-konto själv. När ett Family-konto skapas hanterar vi:

 • Uppgifter som du själv lämnar till oss såsom namn och kontaktuppgifter, inklusive telefonnummer och e-postadress.
 • Uppgifter om ditt medlemskonto, t ex medlemsnummer.
 • Uppgifter om din köphistorik, tex kalasbokning eller köp av entré.
 • Uppgifter om ditt inloggningskonto, t ex användarnamn och lösenord.
 • Uppgifter som du själv väljer att spara på din profil, till exempel favoritlekland och eventuella barns namn och födelsedatum.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Identifiera dig och administrera din kundrelation till Leo´s.
 • Administrera ditt inloggningskonto och underlätta för dig vid framtida besök och köp.
 • Kontakta dig med information och generella erbjudanden, t ex via e-post och sms.
 • Analysera köpmönster baserat på de uppgifter du lämnat till oss och informera dig om personliga och anpassade erbjudanden, kampanjer och förmåner från oss och våra samarbetspartners.
 • Ta fram statistik och genomföra analyser i syfte att förbättra våra tjänster, varor och erbjudanden, däribland långsiktig analys för att fånga trender över tid.

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal när vi uppfyller våra åtaganden gentemot dig som medlem (t ex administrerar ditt medlemskap och tillhandahåller relevanta erbjudanden) och med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att använda uppgifter om dina besök och köp för att ta fram statistik och för att utveckla, förbättra och säkerställa säkerheten för våra tjänster.

4. Du som har ett årskort på Leo’s

När du har ett Leo’s årskort hanterar vi:

 • Uppgifter om ditt årskort, t ex årskortsnummer och giltighetstid.
 • Uppgifter om din besökshistorik.
 • Uppgifter som du själv lämnar till oss såsom namn och kontaktuppgifter, inklusive telefonnummer och e-postadress.
 • Uppgifter om barnet såsom namn, födelsedatum och foto.

Personuppgifterna hanteras för att:

 • Administrera ditt årskort, tex bokningar.
 • För att verifiera vem som årskortet tillhör.
 • Ta fram statistik och genomföra analyser i syfte för att förbättra våra tjänster, varor och erbjudanden, däribland långsiktig analys för att fånga trender över tid.
 • Säkerställa säkerheten för våra tjänster, för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning eller användning som på annat sätt strider mot villkoren.

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal när vi tillhandahåller tjänsten och med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att använda dina uppgifter om dina boenden och köp för att ta fram statistik och för att utveckla, förbättra och säkerställa säkerheten för våra tjänster.

5. När du kommunicerar med oss

Du kan välja att kommunicera med Leo´s på olika sätt, t.ex. via sociala medier, samtal och mail med vår kundtjänst.

När du kommunicerar med oss hanterar vi uppgifter som du själv lämnar till oss t ex:

 • Namn och kontaktuppgifter.
 • Information om din synpunkt, fråga eller ärende.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Besvara frågor och hantera ditt ärende, t ex avhjälpa fel, hantera klagomål och frågor om hittegods.
 • Förbättra våra tjänster och den information som vi lämnar och publicerar via vår hemsida.
 • Analysera samtal i syfte att förbättra vår service.

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter för vårt och ditt berättigade intresse att hantera ditt ärende (intresseavvägning).

6. När du deltar i marknadsaktiviteter eller kundundersökningar

I samband med marknadsaktiviteter (tävlingar, kampanjer etc.) eller i samband med kundundersökningar (enkäter och intervjuer) hanterar vi de uppgifter som du lämnar till oss, inklusive namn och kontaktuppgifter.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Administrera marknadsaktiviteten eller kundundersökningen, inklusive att återkoppla till dig.
 • Informera om och erbjuda dig nya marknadsaktiviteter och kundundersökningar.
 • Ta fram statistik från marknadsaktiviteter och kundundersökningar, i syfte att förbättra våra tjänster.

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter för vårt och ditt berättigade intresse som beskrivs ovan (intresseavvägning) och med stöd i fullgörande av avtal vid administration av tävlingar. Om vår behandling kräver ditt samtycke, kommer vi att inhämta ditt samtycke innan behandlingen påbörjas.

7. Teknisk data

När du använder våra onlinetjänster kan vi samla in teknisk information, så som vilken typ av mobilenhet du använder, en unik enhetsidentifierare som IMEI-nummer, enhetstoken, MAC-adress för enhetens trådlösa nätverksgränssnitt, IP-adress, mobilnummer som används av enheten, mobilnätsinformation, versioner av operativsystem och webbläsare. Detta används för att kunna förbättra våra onlinetjänster och upptäcka problem.

Dessa data är anonymiserade och inte portabla.

Rättslig grund för behandling: nödvändig för att utföra vårt åtagande gentemot dig och tillgodose vår berättigade intressen.

Berättigade intressen: förebyggande av brott eller misstänkt olaglig verksamhet (bedrägeri).

8. Betalningsdata

Betalningsalternativen kopplade till order och transaktioner. Om du väljer att spara kreditkort (Återkommande betalningar) kommer en tokeniseringslösning som tillhandahålls av vår betalningsleverantör att användas. Kortdata lagras aldrig i någon av våra onlinetjänster.

Dessa data är anonymiserade och inte portabla.

Rättslig grund för behandling: Att genomföra vårt åtagande mot dig och för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

9. Kamerabevakning

På några av våra lekland använder vi säkerhetskameror för att skydda våra gäster, personal och egendom från brott. Bevakningsfilm delas endast med polisen vid särskild begäran när det krävs vid utredning av ett brott. Bevakningsfilm sparas aldrig längre än 30 dagar.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Öka tryggheten och säkerheten för gäster och personal.
 • Driftsäkerhet.

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd av intresseavvägning, då vi har ett berättigat intresse att behandla dina personuppgifter i brottsförebyggande syfte, samt säkerställa säkerheten för våra tjänster.

10. Hur länge behåller vi dina uppgifter?

Vi behåller endast personuppgifter så länge som krävs för att utföra våra åtaganden gentemot dig och för att uppfylla våra lagliga skyldigheter (t.ex. bokföringsändamål). Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter på ett säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig.

För det fall du avslutar din relation med Leo’s raderas persondata och besök-, och köphistorik samt transaktionsdata anonymiseras.

11. Till vem lämnar vi ut dina uppgifter?

Personuppgifter lämnas endast till våra tjänsteleverantörer i den utsträckning som är nödvändig för att driva vår verksamhet och att uppfylla våra åtaganden gentemot dig och där det krävs enligt lag eller för att hävda vår lagliga rätt. Vi säljer inte din personliga information till tredje part.

12. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Din integritet är viktig för oss och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen samt etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär att vi har rutiner och regler kring dataskydd, t ex att vi skickar dina uppgifter på ett säkert sätt och säkrar att personalen endast har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete.

13. Om cookies

När du besöker vår webbplats kan vi också samla in information och uppgifter om dig genom att använda så kallade cookies. För mer information om hur vi använder cookies, se https://www.leoslekland.se/terms/

14. Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i nästa avsnitt.

 • tillgång till dina uppgifter i ett portabelt format
 • att begära korrigeringar och/eller kompletteringar
 • radering av felaktiga, onödiga, ofullständiga eller föråldrade uppgifter
 • invända mot automatiserat beslutsfattande och/eller profilering
 • begränsning av ytterligare behandling av dina uppgifter
 • ta bort ditt data / konto
 • att klaga till en tillsynsmyndighet

Leo’s har ett dataskyddsombud som säkerställer att Leo’s hanterar dina personuppgifter på ett lagenligt, korrekt och transparent sätt. Om du har ett ärende du vill adressera till vårt dataskyddsombud, ta kontakt per e-post.

Kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud:
dpo@leoslekland.se

15. Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig

Lek och rörelse Holding i Luleå AB (556732-5294) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på Leo’s. Personuppgiftsansvarig ansvarar för att Leo’s behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, rättelse eller radering, var vänlig och kontakta oss.

Lek och rörelse Holding I Luleå
Köpmangatan 46, 972 33 Luleå
E-postadress: customer-service@leoslekland.se
Telefonnummer: 0920-52 60 60

Kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud:
dpo@leoslekland.se

Ändringar i policyn

Denna personuppgiftspolicy kan komma att uppdateras för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Den senaste uppdaterade versionen av integritetspolicyn hittar du alltid på denna sida. Vid betydande ändringar (t ex av ändamålen för personuppgiftsbehandling eller kategorier av personuppgifter) kommer du att få information om detta via e-post eller på leoslekland.se

Senast uppdaterad 2021-12-07