• Säkerhet på Leo's

  För oss på Leos har säkerhet högsta prioritet. Vi har därför systematiska och dokumenterade säkerhetskontroller regelbundet och vår personal har tydliga rutiner för vårt säkerhetsarbete.

  Dagliga rutiner

  Varje dag går vi runt i leklandet för att kontrollera och dokumentera våra attraktioner och lekytor. Vi har en noga utformad process där varje kontroll på alla attraktioner loggas med en QR-läsare. Dagligen finns det en brandansvarig på plats. Vi har även en skiftledare som ansvarar för att rondering sker på leklandet. Varje dag kontrollerar vi:

  • Att alla attraktioner är säkra (dokumenteras via QR-kod)
  • Att det är fria utrymningsvägar inne och ute
  • Att nödbelysning fungerar
  • Att utrymningsskyltar fungerar

  Veckovisa rutiner

  Varje vecka kontrollerar och dokumenterar vi:

  • En fördjupad kontroll av lekutrustningen
  • Att maskiner är hela och rena

  Månadsvisa rutiner

  Varje månad kontrollerar och dokumenterar vi:

  • Dörrar
  • Fria utrymningsvägar inne och ute
  • Lampor och lysrör
  • Nödbelysning
  • Maskiner hela och rena
  • Städat runt byggnaden
  • Utrymningsskyltar hela och sitter på plats
  • Förbandsmaterial/första hjälpen
  • Automatiskt brandlarm

  Kvartalsvisa rutiner

  Varje kvartal kontrolleras även automatiskt brandlarm.

  Årliga rutiner

  Varje år har vi besiktning av extern oberoende besiktningsman som utreder säkerheten enligt standard EN1176 och hjälper oss att identifiera, förebygga och eliminera potentiella risker. Varje år kontrollerar vi även:

  • Funktion överfallslarm larmkoppling
  • Handbrandsläckare
  • Funktion inbrottslarm
  • Revisionsbesiktning brandlarm
  • Olycksfallsutbildning
  • Praktisk brandutbildning med barn

  Brandrutiner

  Vår personal utbildas i brandsäkerhet, d.v.s hur utrymning ska gå till på leklandet. Alla lekland har utrymningsövning en gång per år. Brandlarmets funktionalitet testas regelbundet. Vi genomför även årlig brandutbildning där personalen lär sig att hantera brandsläckning och utrymning. Vi har även årlig utbildning i hjärt- och lungräddning.