• Allmänna villkor - Sverige

  Leo's Lekland

  1. INLEDNING

  1.1 Dessa allmänna köpvillkor (nedan ”Villkoren”) gäller när du (nedan ”Du”, ”Din”, ”Dina” eller ”Dig”), bokar och köper tjänster och produkter från Leo’s Lekland.
  1.2 Leo’s Lekland är en leklandskedja med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland, Norge och Tyskland, med moderbolag i Sverige. Du ingår avtal med det lokala Leo’s Lekland-bolaget i det land där du köper tjänster eller produkter från oss (nedan ”Försäljningslandet”). Om Du köper tjänster eller produkter från oss i Sverige, så köper Du dessa tjänster eller produkter av vårt svenska bolag, Leo’s AB, org.nr. 556700-1473, med adress Midgårdsvägen 5, 973 34 Luleå, Sverige. När vi anger ”Vi”, ”Oss” eller ”Vår” i dessa Villkor, avses det lokala Leo’s Lekland-bolag som Du ingår avtal med.
  1.3 Dessa Villkor gäller när Du köper tjänster och produkter från Oss i egenskap av konsument. Vi säljer även vissa tjänster (för närvarande endast gruppbokningar enligt punkt 6 nedan) till skolor, företag och andra juridiska personer, varvid hänvisningar till ”Du”, ”Din”, ”Dina” eller ”Dig” i Villkoren då även ska anses omfatta den juridiska person som Du då företräder. Du garanterar i sådant fall att Du har rätt att agera för den juridiska personens räkning, och Du är införstådd med att den juridiska personen blir bunden av dessa Villkor.
  1.4 I det fall (när Du köper tjänster och produkter från Oss i egenskap av konsument) tvingande konsumentlagstiftning i visst Försäljningsland innehåller bestämmelser som är mer förmånliga för Dig än vad som anges i dessa Villkor, ska sådan tvingande konsumentlagstiftning tillämpas.
  1.5 Dessa Villkor gäller såväl vid köp på Våra lekland, som vid distansköp via webbshopen på Vår hemsida, eller i Vår app (”Webbshopen”). Vid köp via vår Webbshop, behöver Du särskilt godkänna dessa Villkor, som innehåller vissa särskilda regler om ångerrätt m.m. enligt vad som anges nedan.

  2. VÅRA TJÄNSTER OCH PRODUKTER

  2.1 Vi erbjuder olika tjänster och produkter för Dig som besökare till Våra lekland och kund i Vår Webbshop. Dessa tjänster och produkter inkluderar exempelvis:
  2.1.1 Entrébiljetter för besök på lekland: Du kan boka och köpa entrébiljetter för enstaka besök på Våra lekland, för Dig själv och medföljande barn, genom bokning i Webbshopen eller direkt på leklandet.
  2.1.2 Biljettprodukter: Vi erbjuder olika möjligheter till förköp av besök på lekland i form av årspass, säsongspass, familjekort, presentkort, biljettkort mm. För biljettprodukter gäller särskilda regler enligt punkt 5 nedan.
  2.1.3 Gruppbokningar: Vi erbjuder möjlighet att förboka besök på Våra lekland för en större grupp barn. För gruppbokningar gäller särskilda regler enligt punkt 6 nedan.
  2.1.4 Kalasbokningar: Vi erbjuder möjlighet att förboka besök på Våra lekland för födelsedagskalas. För kalasbokningar gäller särskilda regler enligt punkt 7 nedan.
  2.1.5 Sports Kidz, Leo’s Summer Camp och Leo’s Winter Camp: Vi tillhandahåller särskilda kurser, som är aktivitetspaket där barn får prova på olika sportaktiviteter under ett visst antal tillfällen, eller ett visst antal dagar. Under året erbjuder vi detta i form av Leo’s Sport Kidz, som består av kurser med ett antal förbestämda kurstillfällen (normalt 8-10 tillfällen beroende på lekland). På sommarlovet erbjuder vi Vårt sommarläger, Leo’s Summer Camp, som är ett sommarläger under fyra dagar, och på vintern erbjuder vi motsvarande Leo’s Winter Camp. För dessa kurser gäller särskilda regler enligt punkt 8 nedan.
  2.1.6 Försäljning av mat och dryck, och merchandise-produkter som t.ex. kläder, ryggsäckar, muggar mm.
  2.1.7 För att kunna boka och köpa vissa av Våra tjänster behöver Du bli medlem i vår kundklubb Leo’s Family, och i samband därmed öppna ett Leo’s Familykonto, se punkt 3 nedan.
  2.1.8 Vid alla bokningar gäller våra lekregler.

  3. MEDLEMSKAP I LEO’S FAMILY

  3.1 Dessa särskilda villkor gäller för medlemskap i vår kundklubb Leo’s Family. När Du blir medlem i Leo’s Family kommer Du i samband därmed också att öppna ett Leo’s Familykonto. Vad som anges nedan avseende medlemskap i Leo’s Family gäller också Ditt Leo’s Familykonto.
  3.2 Vid Din registrering av medlemskap i Leo’s Family behöver Du godkänna dessa Villkor, inklusive de särskilda villkoren för Leo’s Family nedan i denna punkt 3. Registrering av medlemskap kan ske utan köp eller i samband med köp.
  3.3 Vid registreringen behöver Du ange namn, telefonnummer och e-postadress, och annan kontaktinformation som Vi kan efterfråga från tid till annan. Vi behandlar Dina personuppgifter i enlighet med vad som anges i Vår integritetspolicy.
  3.4 Medlemskapet är personligt och kostnadsfritt. För att registrera ett medlemskap måste Du vara minst 18 år.
  3.5 Som medlem har Du möjlighet att koppla Ditt barn till Ditt konto i Leo’s Family. All kommunikation sker med Dig som målsman.
  3.6 Vi förbehåller sig rätten att från tid till annan ändra villkoren för medlemskap. Ändringen träder i kraft i samband med att den kommunicerats på www.leoslekland.se/villkor.
  3.7 Du kan när som helst säga upp Ditt medlemskap, genom att maila Vår kundservice på hello@leoslekland.se.
  3.8 Vi har rätt att säga upp Ditt medlemskap, (a) med omedelbar verkan, om Vi har skälig anledning att anta att Du inte efterlever dessa Villkor eller på annat sätt missbrukar Våra tjänster, eller (b) vid var tidpunkt, utan skäl, med en (1) månads uppsägningstid.
  3.9 Vid medlemskap i Leo’s Family har Du möjlighet att få ta del av nyheter, erbjudanden från Oss och Våra samarbetspartners, och andra medlemsutskick via e-post och SMS. Du kan också tacka nej till att ta del av sådana medlemsutskick. Medlemsutskicken är personliga och anpassade till Dig genom analys av Dina köpmönster. Mer information om hur Vi behandlar dina personuppgifter, inklusive hur Du tackar ja eller nej till medlemsutskick, finns i Vår integritetspolicy.

  4. ALLMÄNT OM BOKNINGAR OCH KÖP AV TJÄNSTER OCH PRODUKTER
  4.1 Vissa av Våra tjänster och produkter kan endast bokas och köpas i Webbshopen, medan andra tjänster och produkter kan köpas på leklandet. I Webbshopen och på leklandet anges vilka tjänster och produkter som finns tillgängliga för bokning och köp.
  4.2 Köp av entrébiljetter till lekland kan göras i Webbshopen eller på leklandet. Om du köper en entrébiljett i Webbshopen så får Du en reserverad plats med en betald bokning.
  4.3 För vissa tjänster finns särskilda regler om bokningar, enligt vad som anges nedan.
  4.4 Det maximala antalet deltagare för en ordinarie bokning är 10 barn och 6 vuxna personer. Särskilda regler om antal deltagare gäller för gruppbokningar, kalasbokningar och våra kurser Sports Kidz och Summer Camp, se nedan.
  4.5 Alla deltagare, oavsett ålder, måste anmäla sig i receptionen/kassan på leklandet i samband med besöket, innan lektiden börjar.
  4.6 Vid biljettköp är det inte möjligt att endast köpa biljetter för vuxna. Vuxna tillåts inte heller att besöka leklandet utan sällskap av barn.
  4.7 Leo’s Lekland har ett begränsat antal kundplatser, och antalet kundplatser varierar beroende på lekland. Om Du inte har reserverat plats för alla Dina deltagare, kan det hända att det inte finns lediga platser kvar för alla besökare. Vi kan då behöva neka vissa besökare tillträde. Vi är inte skyldiga att kompensera Dig om deltagare nekas tillträde på grund av att de inte föranmälts.
  4.8 Vid bokning måste du välja lekland, antal personer, datum och tid. Bokningen inkluderar en begränsad lektid på leklandet du valt, vid en tidpunkt du valt, som börjar vid incheckningstidpunkten, som visas vid bokningstidpunkten och från bokningsbekräftelsen som skickas till Dig via e-post.
  4.9 När en viss tid har angivits i bokningsbekräftelsen för starten av bokningen (ankomsttid) kommer bokningen att förbli aktiv i en timme från ankomsttiden för bokningen som registrerats i bokningsbekräftelsen, varefter de reserverade platserna kommer att vara tillgängliga för andra att boka. Sena ankomster förlänger inte lektiden men avslutas i slutet av den bokningsperiod som anges i bokningsbekräftelsen, när en viss tid för slutet av bokningen har angivits i bokningsbekräftelsen (bokningens sluttid).
  4.10 På ditt Leo’s Family-konto kan du ändra och överföra en betald biljett och lektid om du gör överföringen senast en (1) timme före Din boknings slutdatum och starttid. Det är möjligt att göra ändringen och överföringen upp till fjorton (14) dagar från datumet för den ursprungliga betalda biljetten och lektiden för tjänsteprodukter av likvärdigt eller billigare värde. När du ändrar bokningen till en billigare tjänsteprodukt återbetalas inte mellanskillnaden. En förutsättning för att genomföra ändringarna är att bokningssituationen tillåter att ändringar görs.
  4.11 Bokning av evenemangs- och entrébiljetter kan ångras fram till dess att betalning har skett. När betalning har skett är Du bunden av sitt köp, och betald avgift återbetalas inte, såvida inte ångerrätt gäller enligt punkt 11 nedan. Dock erbjuder Vi Dig rätten att ändra Din betalda biljett och bokade lektid i enlighet med punkt 4.10 ovan.

  5. SÄRSKILDA REGLER FÖR BILJETTPRODUKTER

  5.1 För biljettprodukter gäller de särskilda villkor som anges i denna punkt 5, utöver vad som i övrigt anges i Villkoren. Ytterligare särskilda villkor för, och information om, biljettprodukter kan också annonseras i Webbshopen eller på leklandet vid bokning av gruppbokningar. Med ”biljettprodukt” avses i denna punkt 5 alla former av biljettkort, pass, kampanjer eller presentkort som kan köpas i Webshowen, såsom årspass och säsongspass.
  5.2 Vid köp av biljettprodukter till Dig själv som kund blir Du automatiskt medlem i Leo’s Family. Vid köp av gåva i form av ett biljettkort eller presentkort behöver Du dock inte vara medlem hos oss för att genomföra köpet, men mottagaren av gåvokortet kommer att behöva vara (eller bli) medlem i Leo’s Family för att kunna utnyttja gåvokortet.
  5.3 Priset för varje biljettprodukt anges i Webbshopen enligt de priser som gäller vid köptillfället.
  5.4 Biljettprodukterna kan användas som betalningsmedel för besök på lekland, och/eller som betalningsmedel för att köpa produkter på leklandet, enligt vad som anges för respektive biljettprodukt.
  5.5 För varje biljettprodukt finns det särskilda regler och villkor, som anges och specificeras vid köptillfället.
  5.6 Biljettprodukten är giltig under en viss tid från köptillfället i Webbshopen. Giltighetsperioden varierar mellan olika biljettprodukter och specificeras i produktinformationen för varje biljettprodukt i samband med köpet. När giltighetstiden löpt ut upphör biljettprodukten att gälla, även om Du inte utnyttjat den. Ej utnyttjade biljettprodukter återköps ej. Biljettkorts och presentkorts giltighetstid specificeras på kvittot, som avgör huruvida giltighetstiden har löpt ut eller inte.
  5.7 Vi erbjuder våra kunder möjligheten att uppgradera sina köpta entrébiljetter till ett säsongpass eller årspass. För att kunna genomföra uppgraderingen behöver kunden under samma dag som lektiden lämna in en begäran och ange sina önskemål genom att fylla i följande formulär: https://form.jotform.com/231872788209064. Vid köp av entrébiljetter i kassan måste kunden genomföra sin begäran innan lektidens slut. Efter att begäran har lämnats in och behandlats av vår personal, och uppgradering har skett, kommer vi att återbetala pengarna för den ursprungliga entrébiljetten.
  5.8 Biljettprodukterna gäller som betalningsmedel i det Försäljningsland där de inköpts.
  5.9 Passprodukter (som årspass och säsongspass) är personliga och gäller på alla lekland i Försäljningslandet, men registreras på ett specifikt lekland med barnets namn och ålder samt förälderns namn, e-post och telefonnummer. Utöver det tas ett foto på barnet, för att Vi ska kunna verifiera barnet som biljettprodukten avser, fram till passproduktens utgångsdatum.
  5.10 Om det lekland, på vilket en passprodukt har registrerats, av olika skäl måste stängas under en period överstigande sju (7) dagar, förlängs passproduktens giltighetstid med det antal dagar som stängningen varat. Förlängningen sker automatiskt när det leklandet öppnar igen.
  5.11 Leo’s har rätt att dra tillbaka biljettprodukter om innehavaren upprepade gånger missköter sig, missbrukar passet eller ej följer Leo’s regler. Innehavaren har vid sådant tillfälle ej rätt till kompensation eller återbetalning.
  5.12 Biljettprodukter beställs i Webbshopen genom att lägga till produkter i varukorgen och betala för innehållet i varukorgen i kassan. Bindande köpeavtal ingås när du bekräftar köpet och betalar för biljettprodukten. Efter köpet skickar vi en bekräftelse via e-post till den e-postadress du angett i samband med köpet, som kommer att innehålla de biljettprodukter Du har betalat för, inklusive relaterade QR-koder. Du kan visa Dina biljetter i digitalt format i leklandets entrékassa. Du kan också skriva ut Dina biljetter om Du så önskar. Köpta biljettprodukter kommer också att vara tillgängliga för Dig via ditt Leo’s Family-konto eller via den mailadress som uppgavs vid köptillfället. Om Du inte fått Dina biljettprodukter och som ska levereras digitalt inom en (1) dag efter betalningen, kontakta Vår kundtjänst på hello@leoslekland.se.
  5.13 För presentkort som laddas med pengar till ett visst saldo, ber Vi Dig observera att detta presentkort alltid kan utnyttjas till det antal entréer som laddats på presentkortet, oavsett eventuella senare prishöjningar. Du kan välja att utnyttja Ditt presentkort för besök på Våra lekland, eller för att köpa produkter i vår Webbshop eller på Våra lekland. Notera dock att om du väljer att köpa produkter, förbrukas ett entrébesök (eller flera, beroende på vilket belopp du köper produkter för) och därmed måste Du istället köpa andra produkter för restvärdet för det/de entrébesök som förbrukas.

  6. SÄRSKILDA REGLER FÖR GRUPPBOKNINGAR

  6.1 För gruppbokningar gäller de särskilda villkor som anges i denna punkt 6, utöver vad som i övrigt anges i Villkoren. Ytterligare särskilda villkor för, och information om, kursen kan också annonseras i Webbshopen eller på leklandet vid bokning av gruppbokningar.
  6.2 För att boka och köpa gruppbokningar krävs medlemskap i Leo’s Family.
  6.3 För att erhålla rabatterat pris vid gruppbokning måste bokningen ske i förväg. Bokning kan ske i webbshopen eller på leklandet. Bokning i Webbshopen måste ske minst fem (5) dagar före det planerade besöket. Bokning kan även göras med kortare varsel, på respektive lekland, i mån av plats och personal.
  6.4 För en gruppbokning krävs ett minsta antal deltagare, som normalt är 11 barn (med undantag för gruppbokningar som görs av skolor, som inte har krav på minst antal men däremot krav på särskild rekvisition i enlighet med respektive skolas beställningsrutiner). Det maximala antalet barn beror på respektive leklands regler om maxtak för antal besökare. För bokning i Webbshopen gäller en maxgräns på 50 barn på en gruppbokning. Större grupper än 50 barn kan bokas genom att maila hello@leoslekland.se.
  6.5 Om kraven för gruppbokning uppfylls, erbjuds rabatterat pris för gruppbokningen i förhållande till ordinarie entrépris. Priset för gruppbokningen beror på vilken typ av grupp som bokas och specificeras vid bokningstillfället. Rabatten kan inte kombineras med andra eventuella kampanjrabatter. Aktuella priser anges för respektive lekland i Webbshopen. För att rabatten ska erhållas, måste det angivna antalet deltagare vara närvarande vid besöket och hela gruppen anlända samtidigt. Om antalet närvarande personer understiger antalet i gruppbokningen, förbehåller vi oss rätten att revidera priset för gruppbokningen genom att ändra rabatten. Principer för prissättning och rabatter kan variera mellan olika lekland.
  6.6 Avbokning kan ske på Mina Sidor för Leo’s Family senast fem (5) dagar före besöket. Vid senare avbokning ber Vi Dig att kontakta respektive lekland, som kan, men inte är skyldigt att, medge avbokning.
  6.7 Ombokning kan ske på Mina Sidor för Leo’s Family senast fem (5) dagar före besöket. Vid senare ombokning ber Vi Dig att kontakta respektive lekland. Notera att ombokning till annan tid förutsätter att önskad ny tid finns ledig, samt att val av annan tid kan medföra ett annat pris.
  6.8 Betalning för besöket sker på leklandet när besöket inleds. Om istället betalning önskas ske genom faktura, kan fakturering ske i efterhand varvid faktureringsavgift debiteras (i Sverige, för närvarande SEK 100). Vid fakturering måste detta väljas i Webbshopen, och Du uppge den information som efterfrågas för faktureringen. Vi förbehåller oss rätten att kräva uppvisande av legitimation, och att neka betalning genom faktura utan att behöva ange skäl härför.
  6.9 Vid besöket behöver det finnas minst en vuxen medföljare (handledare) per 15 barn. Handledaren ansvarar för barnen under besöket.
  6.10 En gruppbokning inkluderar lektid under en begränsad tid (normalt tre timmar om inte annat särskilt överenskommits med Oss. Lektiden börjar på den starttid (datum och tid) som anges för bokningen. Om ett särskilt rum eller område bokats, gäller gruppbokningen för det rummet eller området under den lektid som anges för bokningen. Vi kan komma att behöva ändra rum eller område om särskilda skäl finns.

  7. SÄRSKILDA REGLER FÖR KALASBOKNINGAR

  7.1 För kalasbokningar gäller de särskilda villkor som anges i denna punkt 7, utöver vad som i övrigt anges i Villkoren. Ytterligare särskilda villkor för, och information om, kursen kan också annonseras i Webbshopen eller på leklandet vid bokning av kalasbokningar.
  7.2 För att boka och köpa kalasbokningar krävs medlemskap i Leo’s Family.
  7.3 För kalasbokningar utgår en avgift för dels besök på leklandet för deltagande barn, och dels för de extra tjänster som vi tillhandahåller i samband med födelsedagskalaset. Priset anges i Webbshopen eller på leklandet i samband med att Du gör Din bokning.
  7.4 Antalet deltagande barn, val av mat och dryck, och andra tjänster, måste bekräftas på Mina Sidor för Leo’s Family senast fem (5) dagar före besöket.
  7.5 Ändring av bokad dag eller tid, eller bokat rum, kan göras senast två (2) veckor före det bokade besöket. Ändring av antal barn eller tillval kan göras senast fem (5) dagar före det planerade besöket. Ändringar kan göras under förutsättning att bokningssituationen tillåter ändringar, dvs. att önskad ny tid och rum finns ledigt. Vid sjukfall gäller vad som anges under punkt 7.7 gällande minsta antal deltagare och punkt 7.9 avseende debiteringen.
  7.6 Avbokning av kalasbokningen kan göras på Mina Sidor för Leo’s Family senast fjorton (14) dagar för det planerade besöket. Om Du önskar avboka kalasbokningen senare behöver Du kontakta respektive lekland direkt. Avbokning kan inte ske senare än 48 timmar före det planerade besöket.
  7.7 För en kalasbokning krävs ett minsta antal deltagare, som varierar beroende på om besöket ska göras på en vardag eller helg, och specificeras vid bokningstillfället. Det högsta antalet deltagare beror på kapaciteten i den bokade festlokalen.
  7.8 Vid besöket behöver det finnas minst en vuxen medföljare (handledare). Handledaren ansvarar för barnen under besöket.
  7.9 Vid besöket debiteras Du avgiften för kalasbokningen. Du debiteras för det faktiska antalet deltagande barn, dock alltid minst det minsta antal barn som gäller för bokningen enligt punkt 7.7 ovan. Förbokad mat och dryck och extra tjänster debiteras även om bokade barn uteblir.
  7.10 En kalasbokning inkluderar lektid under en begränsad tid (normalt tre timmar om inte annat särskilt överenskommits. Lektiden börjar på den starttid (datum och tid) som anges vid bokningen, och kan variera beroende på lekland och tiden för besöket. Bokningen gäller antingen för visst lekland (anläggningsreservation), eller visst rum eller område på leklandet (rumsreservation). Vid rumsreservation gäller kalasbokningen för det rummet eller området under den lektid som anges för bokningen. Vi kan komma att behöva ändra rum eller område om särskilda skäl finns.
  7.11 Mat och dryck för födelsedagskalaset serveras under en timme under kalasbokningens lektid, antingen i början eller slutet av lektiden beroende på lekland. Eventuella avvikelser kan förekomma och informeras om särskilt.

  8. SÄRSKILDA REGLER FÖR LEO’S SPORT KIDZ OCH LEO’S SUMMER OCH LEO’S WINTER CAMP

  8.1 För kurserna Leo’s Sport Kidz, Leo’s Summer och Leo’s Winter Camp gäller de särskilda villkor som anges i denna punkt 8, utöver vad som i övrigt anges i Villkoren. Ytterligare särskilda villkor för, och information om, kursen kan också annonseras i Webbshopen eller på leklandet vid bokning av kurserna.
  8.2 För att boka och köpa dessa kurser krävs medlemskap i Leo’s Family.
  8.3 En bokning av dessa kurser är bindande, men kan ångras fram till dess att betalning har skett. För deltagande i dessa kurser utgår en fast kursavgift, som gäller för hela kursen oavsett hur många tillfällen som Du faktiskt utnyttjar. Detta gäller även om Du skulle påbörja kursen efter att den startat. Den fasta kursavgiften varierar beroende på kurs och lekland. Betalning av kursavgiften ska ske vid bokningen eller senast tre (3) veckor före kursstart. Vid utebliven betalning förfaller Din bokning. Vid fall där grupperna inte fyllts senast tre (3) veckor före kursstart, håller vi bokningen öppen under en längre period än vad det föreskrevs från början och betalning kan då ske när som helst, men senast vid kursstart.
  8.4 Vi erbjuder rätt att fritt avboka en bokad och betald kurs senast fjorton (14) dagar innan den officiella kursstarten. Vid sådan avbokning återbetalas kursavgiften exklusive en avbokningsavgift om 250 kr, som Vi tar ut för att täcka kostnader för Vår administration samt värdet av de produkter som erhålls vid kursstart. Avbokning ska ske genom e-post till sportkidz@leoslekland.se respektive summercamp@leoslekland.se eller wintercamp@leoslekland.se och kan inte ske till ledare på plats.
  8.5 Vi förbehåller oss rätten att ställa in en kurs om det visar sig att för få deltagare anmält sig till kursen. Vid sådan inställelse återbetalar Vi den fasta kursavgiften till Dig.
  8.6 Återbetalning av den fasta kursavgiften sker inte vid uteblivet deltagande som är hänförligt till Dig eller Ditt barn. Vid långvarig sjukdom som förhindrar deltagande under en större del av kursen, vilket ska styrkas genom läkarintyg, har Du dock rätt att omboka kursen till annat tillfälle.
  8.7 Vi förbehåller oss rätten att ställa in, eller flytta, aktivitetstillfällen på grund av Force Majeure, utan skyldighet att återbetala kursavgift eller betala annan ersättning.

  9. BESÖK PÅ VÅRA LEKLAND

  9.1 Vi eftersträvar att besök på Våra lekland ska vara säkra och en trevlig upplevelse för alla besökare. För att alla besökare på Våra lekland ska trivas och ingen besökare ska skada sig vid lek på leklandet, finns det därför särskilda ordningsregler för varje lekland. Du som besökare ansvarar för att Du själv och medföljande barn följer dessa ordningsregler. Om Du eller medföljande barn inte följer ordningsreglerna förbehåller vi oss rätten att avsluta ert besök på leklandet varvid Du och medföljande barn behöver lämna leklandet. Du har inte rätt till någon återbetalning av avgifter för besöket vid sådan händelse.
  9.2 Trots våra ordningsregler, och vår strävan att alla besökare ska följa dessa, kan ändå olyckan vara framme vid lek på leklandet då barn kan vara oaktsamma och ha bristande uppmärksamhet. Vi har tecknat olycksfallsförsäkring som gäller om en besökare på Våra lekland skadar sig på leklandet. I tillägg till Vår olycksfallsförsäkring kan det även finnas försäkringsskydd i Din hemförsäkring eller på annat sätt, som vi uppmanar Dig att kontrollera om en olycka skulle inträffa.
  9.3 Vi ansvarar inte för ytterkläder, skor och värdesaker på leklandet. Vi rekommenderar att Du, om värdeskåp finns på leklandet, låser in dessa i värdeskåpet, eller har uppsikt över dem.

  10. PRISER OCH BETALNING
  10.1 För våra tjänster och produkter gäller de priser som gäller från tid till annan. Priserna och avgifterna kan variera mellan olika lekland.
  10.2 Alla priser och avgifter, på Våra lekland och i Webbshopen, anges i Försäljningslandets lokala valuta (för Sverige: SEK), och inkluderar lagstadgad mervärdesskatt i Försäljningslandet. Avgiften debiteras vid bokningen/köpet om inte annat anges i dessa Villkor. Betalning kan ske med betalkort, kreditkort eller Swish, i Webbshopen eller i kassan på leklandet. Vissa lekland har även varuautomater för försäljning av produkter, där betalning sker direkt i automaten. och där Vi tar inte emot kontant betalning på Våra lekland.
  10.3 Om Du har rätt till återbetalning av avgift enligt dessa Villkor, görs sådan återbetalning till det betalkort, kreditkort eller konto för Swish som använts för köpet.

  11. ÅNGERRÄTT

  11.1 För köp som görs i Vår Webbshop har Du som konsument rätt till s.k. ångerrätt i vissa fall enligt vad som anges i denna punkt 11.
  11.2 Ångerrätten ska utövas, för tjänster, inom fjorton (14) dagar från det att Du köpt tjänsten, och för produkter, inom fjorton (14) dagar från det Du mottagit produkten. Om Du vill utöva Din ångerrätt så behöver Du (i) maila Oss på hello@leoslekland.se, med information om Ditt köp, Dina kontaktuppgifter och information om betalningstransaktionen för verifieringsändamål. Vi kommer att meddela Dig utan dröjsmål om Din begäran om ångerrätt har godkänts. Om så är fallet kommer Vi att (om Du köpt en produkt) informera Dig om hur Du returnerar produkten till Oss. Vänligen notera att produkten måste skickas tillbaka i oförändrat skick, och om möjligt i sitt originalemballage. När Vi mottagit den returnerade produkten kommer Vi att återbetala värdet av produkten med samma betalningsmetod som Du gjorde köpet med, med avdrag för fraktkostnad.
  11.3 Du har inte ångerrätt: (a) för en tjänst, såsom besök på ett lekland, som Du redan utnyttjat; (b) produkter som snabbt kan försämras eller bli för gamla; eller för (c) köp av biljetter för besök på lekland på en bestämd dag eller en bestämd tidsperiod.

  12. REKLAMATIONER

  12.1 Om Du är missnöjd med en tjänst eller produkt som Du köpt av Oss har Du möjlighet att reklamera köpet. Reklamation ska ske inom skälig tid efter det att Du märkt felet. Mat och dryck och andra förbrukningsvaror behöver reklameras omedelbart. Vi ansvarar för fel under den tidsperiod och på de villkor som anges i tillämplig lag i Försäljningslandet. Vi ansvarar enbart för fel som förelegat vid inköpstillfället och inte för fel som uppkommit genom förslitning eller felaktig användning.
  12.2 Från tid till annan kan vissa attraktioner på våra lekland behöva stängas på grund av underhåll eller andra skäl, och vi garanterar inte att samtliga attraktioner finns tillgängliga vid varje besök på leklandet. Den omständigheten att vissa attraktioner inte finns tillgängliga vid Ditt besök utgör därför inget fel i tjänsten. Om ett lekland dock håller helt stängt av någon anledning, så kommer Vi att erbjuda Dig en annan dag för besök.
  12.3 Om Vi anser att Ditt krav är välgrundat, kommer vi att kompensera Dig genom tillgodokvitto, prisavdrag, återbetalning av avgift, utbyte av produkt eller annat lämpligt sätt.
  12.4 Vid reklamationer ber Vi Dig att i första hand kontakta respektive lekland eller Vår kundtjänst på hello@leoslekland.se.
  12.5 Om Du är missnöjd med Vår hantering av Din reklamation, kan Du även vända Dig till de alternativa tvistlösningsförfaranden för konsumenter som finns i Försäljningslandet. I Sverige kan Du vända Dig till Konsumentombudsmannen/Konsumentverket (www.konsumentverket.se) eller Allmänna Reklamationsnämnden (www.arn.se). Om Du har klagomål avseende Vår hantering av Dina personuppgifter kan Du vända Dig till Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se) enligt vad som anges i Integritetspolicyn.

  13. PERSONUPPGIFTER

  13.1 Vi värnar om Din personliga integritet och det är viktigt för Oss att vara öppna med hur Vi behandlar personuppgifter. När Du besöker Vår webbsida, handlar i Vår Webbshop, köper biljett, årspass och andra kort, bokar en kurs och registrerar ett medlemskap, eller på annat sätt tar kontakt med Oss samlar Vi in personuppgifter avseende Dig och andra besökare på Våra anläggningar mm. I Vår integritetspolicy (”Integritetspolicyn”), som finns tillgänglig i aktuell version på https://www.leoslekland.se/om-leos-lekland/integritetspolicy/, beskriver Vi hur Vi samlar in och behandlar personuppgifter.

  14. ANSVARSBEGRÄNSNING

  14.1 Vi ansvarar inte i något fall för utebliven vinst eller andra indirekta skador.
  14.2 Ansvar för sakskada omfattar inte skada på kläder eller annan egendom som Du tagit med till leklandet, såvida Vi inte orsakat skadan genom försummelse.
  14.3 Vår sammanlagda ansvarsskyldighet gentemot Dig avseende ett visst köp ska vidare inte överstiga ett belopp motsvarande det totala värdet av köpet.
  14.4 Ansvarsbegränsningarna enligt det föregående ska inte gälla (a) vid skada som vållats uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet, eller (b) i den utsträckning som tillämplig lag i Försäljningslandet inte medger uteslutande eller begränsning av ansvar.

  15. FORCE MAJEURE

  15.1 Vi ansvarar inte för förseningar, skada, förlust eller olägenhet som orsakas av omständigheter utanför Vår kontroll. Som sådana omständigheter räknas till exempel ny/ändrad lagstiftning, krig, bränder, översvämningar, avbrott i arbete, förbud, export- eller importrestriktioner, sabotage, dåliga transport- och väderförhållanden eller utebliven leverans från leverantörer. Om ett sådant hinder föreligger för Oss att fullgöra Våra åtaganden, eller vidta annan åtgärd på grund av omständighet som angivits i denna bestämmelse, får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört varvid Vi ska meddela Dig utan dröjsmål om förekomsten av sådant hinder. Om sådant hinder försvårar fullgörandet av Våra åtaganden i mer än två (2) månader i sträck har både Du och Vi rätt att häva det aktuella köpet.

  16. ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

  16.1 Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa Villkor från tid till annan, och kommer att publicera den senast gällande versionen på www.leoslekland.se/villkor. Den version av dessa Villkor som gällde när Du gjorde Ditt köp ska dock alltid gälla för det köpet, även om Vi ändrat Villkoren därefter.

  17. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING

  17.1 För dessa Villkor gäller den tillämpliga lagen i Försäljningslandet.
  17.2 Tvist mellan Dig och Oss ska avgöras av behörig domstol i Försäljningslandet.

  Senast uppdaterad 2024-06-12