Villkor för medlemskap

Genom att gå med i Leo’s Family och ge oss din e-postadress och telefonnummer godkänner du nedan angivna villkor.

Medlemskap/konto

Medlemskapet är personligt, kostnadsfritt och åldersgränsen är 18 år.
Medlemmen har möjlighet att koppla barn till sitt eget konto i Leo’s Family. All kommunikation sker med dig som målsman.

 

Villkor och giltighet

Leo’s förbehåller sig rätten att vidta ändringar av villkoren för Leo’s medlemsklubb. Ändringen träder i kraft i samband med att denna kommunicerats på www.leoslekland.se/villkor, där senaste villkoren alltid finns. Medlemskapet kan när som helst sägas upp av medlemmen. Leo’s har rätt att dra in eller avsluta ditt medlemskap i Leo’s Family om vi finner det skäligt vid misstanke om otillåten användning eller missbruk av våra tjänster. För att säga upp medlemskapet mailar man Leo’s medlemsservice (customer-service@leoslekland.se).

 

Personuppgifter

Lek och rörelse Holding i Luleå AB, org.nr. SE 556700-1473, Köpmangatan 46, 972 33 Luleå, telefon: 0920-52 60 60, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du som kund lämnar till Leo’s.

Genom att gå med i Leo’s Family och ge oss din e-postadress och telefonnummer godkänner du att vi sparar dina personuppgifter.

Vår behandling av dina personuppgifter grundas på det avtalsförhållande som uppstår när du blir medlem i Leo´s Lekland.

Som medlem godkänner du även att uppgifter om köp som sker via Leo’s webbplats sparas och behandlas.

Dina uppgifter sparar vi och använder så att vi kan ge dig den service du förväntar dig t.ex. information kring kalasbokningar m.m. och i övrigt ge dig en god service. Vi sparar även dina uppgifter för att ge dig erbjudanden.
Vill du inte ha erbjudanden från Leo´s Family är det lätt att i utskicket avregistrera sig från detta.

Leo’s behandlar personuppgifter säkert och i enlighet med dataskyddslag.

Överföring av personuppgifter

Personuppgifter kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag, till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster till Leo’s, såsom IT-tjänster, på det sätt och i den omfattning som krävs för att Leo’s ska kunna fullfölja sina åtaganden gentemot medlemmar samt i marknadsföringssyfte.
Uppgifterna lagras inte längre tid än två (2) år efter det att kundförhållandet upphört. Om bokföringslagen kräver det kan uppgifter komma att sparas upp till sju (7) år.
Du har enligt GDPR möjlighet att utan kostnad en gång per kalenderår få information om vår behandling av dina uppgifter. Du kan när som helst begära rättning av felaktiga uppgifter, radering av uppgifterna eller förflyttning (dataportabilitet). Du meddelar oss detta per e-post (medlemsservice) och begär rättning, radering eller förflyttning. Du har också rätt att motsätta dig att dina uppgifter används för direktmarknadsföring.

Har du frågor rörande dina personuppgifter mailar du till customer-service@leoslekland.se