• Vi är redo för nya utmaningar

  Fastighet & expansion

  Leo’s befinner sig i en expansiv fas och förväntar sig att etablera sex till åtta nya lekcenter varje år, med målet att nå 100 lekland. Med över 65 lekland i Sverige, Norge, Danmark, Finland är Leo’s Group den största och mest besökta leklandskedjan i Norden. Företaget riktar nu blicken söderut och mer specifikt mot Tyskland. Det första leklandet öppnade i Bremen under fjärde kvartalet 2019.

  Våra behov

  Lokaler: 4.000 – 5.000 kvadratmeter
  Tomter: mellan 8.000 – 12.000 kvadratmeter för byggnadshallar
  Parkering: ca 250 parkeringsplatser
  Inomhustak: ca 7 meter fri höjd

  Var vi letar

  För närvarande söker vi platser i norra Tyskland i städer som Kiel, Lubeck, Flensburg, Hamburg, Berlin, Bremen, Köln, Rostock, Hannover, Dortmund, Frankfurt.
  Vi söker också platser i Sverige, Norge, Danmark och Finland.